detenció

f
Dret penal

Acció mitjançant la qual la policia, en exercici de les seves atribucions, limita la llibertat d’una persona, retenint-la per tal com hom la suposa relacionada amb un fet delictuós, o en virtut d’un manament de l’autoritat judicial.

Pot ésser judicial o governativa, segons l’autoritat que l’ordeni. Hom parla de detenció il·legal quan és feta sense cap causa legal o sense manament judicial. La majoria d’estats tenen establert un terme de temps relativament breu de detenció, passat el qual el detingut ha d’ésser posat en llibertat o lliurat a l’autoritat judicial. A l’Estat espanyol, aquesta detenció preventiva és de 72 hores, passades les quals la detenció és il·legal. En el supòsit de terrorisme, després d’una sol·licitud justificada dins el termini de 72 hores, el jutge competent pot autoritzar-ne la retenció per un altre termini màxim de set dies per a la pràctica de diligències. En tot supòsit de detenció considerat il·legal, hom pot utilitzar el procediment d' habeas corpus .