deute exterior

m
Economia

Deute públic emès en moneda estrangera els títols representatius del qual són subscrits per ciutadans d’altres estats.