deuteroaprenentatge

m
Educació

Aprenentatge que consisteix a reflexionar i prendre consciència de la manera com s’aprèn.

Es considera un aprenentatge de segon ordre o que tracta d’aprendre a aprendre. Reflexiona sobre el mateix procés d’aprendre. El terme fou usat per primera vegada per Gregory Bateson cap el 1940 i es refereix a l’organització de l’aprenentatge seguint el principi aristotèlic que diu: “Allò que hem d’aprendre ho aprenem fent-ho”.