Deutsche Bank AG

Entitat bancària d’Alemanya fundada el 1870.

La seu és a Frankfurt. Primer banc alemany des del 1876, en què absorbí el Berliner Bankverein i el Deutscher Union Bank, té participació en nombroses empreses i entitats de crèdit, i disposa de presència i nombroses filials en més de 70 estats del món, sobretot a Europa, els Estats Units i Àsia. Fins el 1999, que adquirí l’entitat nord-americana Bankers Trust, les seves activats foren les d’un banc convencional, centrades en el crèdit i les transaccions a particulars i a empreses, però des d’aleshores s’orientà cada cop més vers els fons d’inversió d’alt risc. Considerat un dels bancs sistèmics (és a dir, la fallida d’un dels quals pot posar en risc l’estructura financera mundial), entrà en dificultats amb la crisi financera del final de la primera dècada del segle XXI per la gran exposició a actius tòxics.

A banda, juntament amb altres entitats, el 2013 i el 2015 fou objecte d’elevades multes imposades per la Comissió Europea i pel Departament de Justícia dels Estats Units per manipular els tipus d’interès, cosa que també provocà la dimissió dels dos màxims càrrecs executius (juny del 2015). El 2017 els governs britànic i nord-americà imposaren sancions a l’entitat per blanqueig de diners, objecte també d’investigacions per part del govern alemany el 2018. Aquest mateix any una frustrada fusió amb un altre dels grans bancs alemanys, el Commerzbank, n’agreujà la situació. El juliol del 2019 inicià una dràstica reestructuració que comportà, entre altres mesures, la retallada d’uns 18.000 llocs de treball arreu del món.

Als Països Catalans tingué una primera aportació important en el Banc Alemany Transatlàntic, establert a Barcelona el 1906, esdevingut Banc Comercial Transatlàntic el 1950. El 1989 n’adquirí la majoria de participacions, i el 1994 esdevingué Deutsche Bank SAE, incorporant les oficines que el Deutsche Bank havia obert a Barcelona el 1981. El 2001 comprà l’Hotel Arts de Barcelona, que vengué el 2004.