Dia Mundial del Medi Ambient

Jornada internacional de celebració dels valors del medi ambient i la seva protecció.

Fou establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1972.