diabasa

f
Mineralogia i petrografia

Roca intrusiva constituïda per labradorita (feldespats) i piroxens, principalment.

És anomenada també dolerita. Les diabases contenen també amfíbols, olivina i òxids de ferro i són pobres en sílice. Són denses (2,8 a 3,3), resistents i s’empren per a empedrar carrers. Es presenta en capes de gran extensió i en filons.