diable

m
Agronomia

Mena de trill format per un cilindre de fusta amb dues rodes proveït de tallants, que hom fa rodar per damunt l’era i serveix per a trencar i tallar la palla.