diagrama de blocs

m
Electrònica i informàtica
Construcció i obres públiques

Diagrama de blocs d’un sistema genèric de control per retroacció

© Fototeca.cat

Representació gràfica esquemàtica i funcional d’un sistema, sovint electrònic, en la qual figuren els seus elements o parts constituents (blocs), amb les funcions corresponents a cadascuna d’aquestes i llur interacció, representada per línies que uneixen aquests blocs.