diagrama de Hertzsprung-Russell

diagrama HR

m
Astronomia

diagrama de Hertzsprung-Russell en els quals les abcisses inferiors indiquen la temperatura efectiva, les superiors el tipus espectral, i les ordenades, la magnitud visual

Diagrama obtingut en representar els estels, mitjançant punts, sobre un pla coordenat en què l’eix d’abscisses indica la temperatura efectiva (o el tipus espectral o l’índex de color) de l’estel, i l’eix d’ordenades indica la lluminositat (relativa a la del Sol) o la magnitud absoluta visual de l’estel.

Quan les coordenades són l’índex de color i la magnitud absoluta visual, el diagrama és anomenat diagrama HR color-magnitud, quan són l’índex de color i la lluminositat, diagrama HR color-lluminositat, i quan són la temperatura efectiva i la magnitud absoluta bolomètrica, diagrama HR teòric. La majoria dels punts són situats en una banda llargaruda anomenada seqüència principal; a sobre hi ha una agrupació corresponent als estels gegants, una que inclou els estels supergegants, i una altra agrupació, situada a sota, correspon als nans blancs. Aquest diagrama és emprat per a estudiar l’estructura i l’evolució dels estels.