diagrama de Venn

m
Matemàtiques

Representació de la intersecció dels conjunts A i B (a dalt) i de l’aplicació del conjunt M en el conjunt N (a baix) per mitjà de diagrames de Venn

© Fototeca.cat

Diagrama emprat amb fins didàctics per a representar gràficament conjunts i estudiar les relacions i operacions entre conjunts.

Aquests diagrames foren introduïts pel matemàtic i lògic anglès John Venn (1834-1923). Els conjunts són representats mitjançant cercles o corbes tancades qualssevol. Cal no confondre un diagrama de Venn amb la regió del pla limitada pel diagrama. És conegut també com a diagrama d’Euler-Venn.