Diari de Vilanova

Periòdic fundat a Vilanova i la Geltrú l’1 d’agost de 1850 per Josep Pers i Ricard.

De periodicitat diària, bé que inicialment redactat en castellà amb el nom de Diario de Villanueva y Geltrú, publicava molt sovint col·laboracions en català. Continuà la seva edició fins el 1936 com a Periódico de Intereses Morales y Materiales, Avisos y Noticias. Un article publicat en català el 1957 li causà problemes amb les autoritats franquistes. Des del 1976 es publicà amb la capçalera Diari de Vilanova. Passà a ser íntegrament en català i d’aparició setmanal. Des del 2000 el tiratge era d’uns 7.000 exemplars. Aquest any rebé la Creu de Sant Jordi. Afectat de greus problemes econòmics, el 2017 hagué de canviar la capçalera i passà a anomenar-se DV. Deixà de publicar-se el maig del 2018.