Diario Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y Económico

Diari d’En Tarassona

Diari, el més antic de Barcelona, publicat en una primera etapa entre el 7 de gener i el 30 d’abril de 1762 per l’agent de negocis Pedro Ángel de Tarazona .

Aquest havia obtingut, el 1761, un privilegi per tal de publicar un diari similar al Diario Noticioso Curioso Erudito y Comercial, Público y Económico, que apareixia a Madrid des del 1758; popularment fou conegut pel Diari d’En Tarassona. Reaparegut el 2 de juny de 1772 amb el títol de Diario Evangélico Histórico-Político, que canvià aviat pel de Diario Curioso Erudito Histórico Comercial, Civil y Económico, desaparegué definitivament el 30 de maig de 1773. Constava de quatre pàgines, i patí sempre una manca de mitjans econòmics.