diarrea

corrípies, diarrea (es), diarrhoea (en)
f
Zootècnia
Veterinària

Evacuació repetida en un mateix dia de femta de consistència fluida, sovint líquida.

La diarrea no és una malaltia, sinó un símptoma que tradueix l’acceleració del trànsit del contingut intestinal al llarg del budell prim i del budell gros o solament d’aquest darrer. L’examen de la femta mostra les restes alimentàries que no han estat digerides ni assimilades completament i, segons llur composició, semblant a la que hom troba en una determinada zona del budell, pot ésser determinat el lloc del seu inici. La diarrea pot ésser aguda o crònica i presentar-se bé com a únic símptoma d’una malaltia local o general o bé acompanyada d’uns altres símptomes, com ara borborigmes, còlics, febre i, si és molt intensa, de trastorns hidroelectrolítics. Hom pot fer una classificació de les causes de diarrea en exògenes, orgàniques i endògenes. Hom les anomena exògenes si el fet determinant prové de fora de l’organisme, com s’esdevé amb les fortes transgressions alimentàries, les intoxicacions per aliments en males condicions o per bolets verinosos, algunes infeccions intestinals i la ingestió de determinats cossos químics i d’antibiòtics. En són causes orgàniques aquelles en les quals la lesió (inflamació, degeneració, tumor) radica a la mateixa paret del budell. I en són causes endògenes si el fet determinant prové de malalties o de trastorns d’altres òrgans del cos humà: pàncrees, estómac, fetge, glàndules endocrines, sistema nerviós, especialment les provocades per trastorns neurovegetatius, etc.

La diarrea en els animals

En els animals, les causes de la diarrea sóm molt diverses: intoxicacions, indigestions, canvis bruscs de l’alimentació, refredaments, etc. D’altra banda, hi ha malalties que inclouen en llurs símptomes la diarrea: paratifosi, disenteria vibriònica, gastroenteritis, necrobacil·losi, urticària, hipoglucèmia, anèmia, colibacil·losi, la pesta porcina i la pesta africana, etc. La diarrea perjudica els animals, puix que els produeix deshidratació, aflaquiment i pèrdua de l’apetit. En els animals joves la diarrea els pot provocar la mort en vint-i-quatre hores, i en els casos menys difícils resten afectats durant tota la vida, puix que redueix el ritme de creixement i necessiten més quantitat d’aliment per a adquirir el mateix pes.