diasistema

m
Lingüística i sociolingüística

Descripció conjunta dels trets lingüístics comuns i discrepants de dues o més varietats dialectals.

Així, per exemple, per a representar el sistema vocàlic accentuat del rossellonès (1) i el de la resta del català continental (2), hom tindria el sistema següent:

El diasistema és aplicat especialment en la descripció de dialectes de frontera.