diàspora

διασπορά (el), diáspora (es), diaspore (en)

f
Judaisme

Dispersió dels jueus per diverses contrades del món.

La causa principal foren les successives deportacions (l’assíria del 772 aC i les babilòniques del 597 i del 586 aC) i la destrucció de Jerusalem (70 dC). Centres importants de la diàspora foren Babilònia (s VI aC), Alexandria (s IV aC), Antioquia (s III aC) i Roma (s I dC). Entre aquestes comunitats es mantingué sempre viu el sentiment nacional i, alhora, l’esperança d’un retorn.