diatòpic
| diatòpica

adj
Lingüística i sociolingüística

Relatiu a la varietat d’una llengua segons les modalitats territorials dels parlants (els diversos dialectes).