dibuix

m

En una pintura, un gravat, etc, delineació de les figures, ordenament general (prescindint del color).