dic sec

m
Transports

Dic sec de Talcahuano (Xile)

Mena de dic que hom introduí cap al 1700, quan els vaixells, per llurs dimensions, no podien ja ésser carenats pels sistemes antics.

Consisteix en una petita dàrsena rectangular que hom pot tancar hermèticament (servint-se d’unes portes o bé d’una estructura flotant que hom col·loca a l’entrada) i buidar per mitjà d’un equip de bombament. Les parets del dic són esglaonades de manera que facilitin l’apuntalament del vaixell i l’organització de les tasques de reparació.