Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya

Recull de personatges i esdeveniments rellevants de l’Església catalana.

És una obra en tres volums dirigida per Ramon Corts, Joan Galtés i Albert Manent, que consideren aquest diccionari com un graó vers una història general de l’Església catalana, projecte nascut al Primer Congrés d’Història de l’Església Catalana (1993). Té més de 400 entrades i hi han col·laborat més de 200 persones. Ofereix dades sobre persones i entitats religioses i també sobre matèries, fets històrics i moviments que s’han produït en el marc de les set diòcesis de la Tarraconense (Girona, Lleida, Urgell, Solsona, Tarragona, Tortosa i Vic), de la de Barcelona i de la d’Elna-Perpinyà. Al novembre del 1998 aparegué el primer volum (A-C), i al gener del 2000, el segon (D-O). La presentació oficial del Diccionari tingué lloc el 22 de gener al palau de la Generalitat de Catalunya, institució que ha finançat l’obra.