dicromat de potassi

K2Cr2O7
m
Química

Cristalls vermells groguencs, tòxics i oxidants, solubles en l’aigua, que es fonen a 396°C i que hom obté per tractament del cromat de potassi amb àcid sulfúric.

És emprat com a pigment, oxidant i reactiu analític.