dictador

m
Diplomàtica i altres branques

A la dieta de l’Imperi, títol que tenia el secretari de l’arquebisbe de Magúncia.

Era arxicanceller i dictava els documents que havien d’ésser sotmesos a la deliberació dels col·legis.