dictat

m

Exercici escolar que bàsicament té com a finalitat l’ensenyament de l’ortografia i que consisteix a fer escriure a un alumne un text que hom li va dictant.