dictat

m

Text que hom dicta o que hom escriu quan algú l’hi dicta.