Dictis de Creta

(?, segle I — ?, segle I)

Escriptor grec que escriví sobre la guerra de Troia.

Un papir del s III dC, descobert el 1907, ofereix una part del text grec, conegut fins aleshores només per les edicions llatines.