didascàlia

f
Teatre

Es una obra teatral, cadscuna de les indicacions fetes per l’autor per a la marxa correcta de l’obra.