Diego Escolano y Ledesma

(Madrid, 1609 — Granada, 1672)

Eclesiàstic castellà.

Estudià a El Escorial i a Alcalá i Salamanca. Fiscal i conseller del Consell Suprem de la Inquisició, fou bisbe de Mallorca (1656-60), Tarassona (1660-64), Segòvia (1664-68) i Granada (1668-72), difongué l’orde dels servites i publicà (1660) el sínode de Mallorca del 1659 i altres escrits, entre els quals una Epistola en llatí i castellà contra la rebel·lió dels moriscs de Las Alpujarras (1667, 1671).