dièresi

f

Nom genèric amb el qual són designats els diferents procediments quirúrgics usats per a dividir els teixits orgànics.