dietista

f
m
Alimentació
Dietètica

Professional de la salut, amb titulació universitària, reconegut com a expert en alimentació, nutrició i dietètica.

Desenvolupen activitats orientades a l’alimentació, tant individual com de grups de persones, adequades a les necessitats fisiològiques i, en el cas que sigui necessari, també patològiques, d’acord amb els principis de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i tractament dieteticonutricional.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 44 ⁄ 2003, de 21 de novembre (BOE 22-11-2003), d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), la denominació legal d’aquests professionals és la de dietista-nutricionista.