diferencial

m
Economia

Diferència que en un moment o en un breu període hi ha entre dos valors d’una mateixa o de dues variables econòmiques.

Hom esmenta els diferencials d’una taxa de canvi, d’una taxa d’interès entre dos mercats, d’unes rendes, de la inflació. La taxa d’interès diferencial és el marge que hi ha entre les operacions actives o passives. El diferencial en un mercat financer (és l’existent entre oferta i demanda, cotitzades simultàniament; en un mercat secundari el que hi ha entre compra i venda o entre màxim i mínim i el diferencial en obligacions o en crèdits amb taxa variable és el marge que cal afegir a la taxa d’interès de referència.