digàstric
| digàstrica

adj
Anatomia

Dit dels músculs depressors de la mandíbula inferior.