dígraf

m
Lingüística i sociolingüística

Grup de dues lletres que representa un so (com ny en català).

En català són dígrafs ortogràficament inseparables: gu (guerra, àguila), qu (esquerra, quitrà), ig (rebuig), ix (darrere vocal en final de mot: peix, coix, ny (allunyar), ll (palla). I separables: rr (guerra), ss (comissió), ix (intervocàlic: caixa).