dijous

jueves (es), Thursday (en)
m
Folklore

Quart dia de la setmana.

Popularment és tingut com a dia molt favorable.