dilluns

lunes (es), Monday (en)
m

Primer dia de la setmana, o segon, en el còmput antic i cristià.