diluvi

diluvi universal
m
Religió
Bíblia

Cataclisme consistent en una gran ploguda i inundació universals que, segons les tradicions religioses més antigues de diversos pobles, assolà la terra com a càstig diví.

Tant la versió babilònica de l’epopeia de Gilgameš com la narració bíblica del Gènesi, que sembla inspirar-s’hi, parlen d’un anunci previ del diluvi per part de la divinitat i de l’ordre de construir una nau de salvació (arca de Noè). La intenció del relat bíblic és eminentment teològica i estranya a qualsevol preocupació historicista. Hom troba també aquest tema en la mitologia clàssica (Deucalió).