dinamitar

dinamitar (es), to dynamite (en)
tr

Fer saltar, destruir (una cosa) mitjançant l’explosió de dinamita.