dinamòmetre

dinamómetro (es), dynamometer (en)
m
Tecnologia

Aparell per a mesurar les forces estàticament.