dinar

m
Economia

Unitat monetària principal d’Algèria (DA).

Dividit en 100 cèntims.