Diofant d’Alexandria

Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς (el)

(?, aprox. segle III — ?, aprox. segle III)

Matemàtic grec.

Els seus escrits sobre àlgebra, amb un estil d’exposició marcadament analític que el vincula estretament amb els treballs dels babilonis, contribuïren de forma essencial al perfeccionament de la notació algèbrica i a l’establiment de noves vies d’investigació. En la seva obra cabdal, Aritmètica, estudià una àmplia sèrie de problemes numèrics limitant-se, en general, a trobar-hi solucions particulars mitjançant algun mètode de càlcul i admetent només com a solucions els nombres enters i racionals positius. La seva obra influí en el posterior desenvolupament de la geometria analítica, la teoria de nombres i l’àlgebra moderna.