Diogo Cão

(?, segle XV — ?, segle XV)

Navegant portuguès al servei de Joan II de Portugal.

Féu dos viatges (el 1482 i el 1484) per la costa occidental d’Àfrica. En el curs del primer descobrí la desembocadura del riu Congo i inicià les relacions de Portugal amb el rei del Congo; prosseguí fins al cap de Santa Maria. Durant el segon arribà fins al cap de Creu.