Dione

Δίωνη (el)

Deessa grega amb culte al santuari de Dodona.

Hom la feu descendent d’Urà i de Gea o d’Oceà i de Tetis. Una tradició la presentava com la mare d'Afrodita.