Dionís l’Exigu

el Petit (snom.)

(Escítia?, f segle V — ?, aprox. 540)

Escriptor eclesiàstic.

Visqué a Roma com a monjo i traduí del grec al llatí nombroses obres teològiques. Fou el primer a fixar la data de la naixença de Jesucrist, que equivocà en cinc anys.