diorama

diorama (es), diorama (en)
m
Arts de l'espectacle (altres)

La Rambla de Santa Mònica , diorama atribuït a Onofre Alsamora

© Fototeca.cat

Pintura feta damunt una superfície transparent, generalment de seda, en la qual, per combinació entre pintura opaca i pintura transparent, hom produeix efectes òptics mitjançant combinacions de llums.

En fou l’inventor el francès Daguerre.