diorita

f
Mineralogia i petrografia

Roca ígnia intrusiva, holocristal·lina, formada essencialment per feldespats calcosòdics, amb predomini del sodi sobre el calci; conté amfíbols i a vegades algun piroxè, i el contingut de sílice oscil·la al voltant del 50%.

Els feldespats, generalment de colors grisos, li donen un color fosc. D’una densitat de 2,75 a 3 g/cm3, representa el terme mitjà entre els pols àcid i bàsic. Hom la troba en massisos granítics antics.