diploblàstics

m
pl
Zoologia

Grup de metazous format a partir de dos fulls embrionaris (ectoderma i endoderma).

El sistema nerviós és molt primitiu sense cefalització ni un cap diferenciat. Els representants d’aquest grup són els porífers, els cnidaris i els ctenòfors.