diploide

m
adj
Biologia

Dit de la cèl·lula o de l’organisme que presenta diploïdia.