diplomàcia

f

Carrera dels qui s’ocupen en aquestes negociacions.