dipol

m
Electrònica i informàtica

Dipositiu o circuit format per un conjunt d’elements actius i passius proveïts de dos borns per on pot ésser acoblat al circuit exterior.