dípters

m
pl
Entomologia

Mosca verda, un exemple de dípter

Levilo (CC BY-NC 2.0)

Ordre d’insectes caracteritzat perquè tenen només un parell d’ales funcionals, que correspon a les de davant, mentre que les de darrere són representades solament pels balancins.

L’aparell bucal, xuclador o picador, forma una mena de trompa que pot variar molt segons el règim alimentari. Són insectes de metamorfosi completa, amb larves àpodes i nimfes que poden ésser mòbils o immòbils. És un grup molt important, de més de 60.000 espècies, que han assolit un grau elevat d’especialització i una distribució cosmopolita. Bé que hi ha moltes espècies que es nodreixen de nèctar, no són rares les hematòfagues: unes altres vegades, dins la mateixa espècie, la mena d’alimentació varia d’acord amb el sexe, com és el cas del mosquit comú. Algunes espècies són hostes intermediaris d’organismes patògens, com els que produeixen la malària, la malaltia de la son o la febre groga. Hom acostuma a dividir l’ordre en dos subordres, nematòcers i braquícers; en el primer hi ha els mosquits, i en el segon, les mosques.