Diputació General d’Aragó

Gobierno de Aragón

Òrgan de govern de la comunitat autònoma d’Aragó.

Instituït el 1983 amb l’entrada en vigor de l’estatut d’autonomia d’Aragó, el seu president, elegit per les Corts d’Aragó, designa els nou consellers que, amb ell, formen el govern autonòmic. N’han estat presidents Santiago Marraco (PSOE, 1983-87), Hipólito Gómez de las Roces (PP, 1987-91), Emilio Eiroa (PP, 1991-93), José Marcos Berges (PSOE, 1993-95), Ramon Tejedor (1995), Santiago Lanzuela (PP, 1995-99), Marcel·lí Iglesias (PSOE, 1999-2011), Luisa Fernanda Rudi (PP, 2011-15) i, des del 2015, Javier Lambán.