disc

m
Esport

En l’atletisme, instrument de forma lenticular compost d’un cos de fusta al centre del qual hi ha dues plaques metàl·liques unides solidàriament amb un dispositiu per a regular el pes, voltat totalment d’un cercle de metall.

El disc té un diàmetre de 22 cm, un gruix a la part central de 4,5 cm, el qual va disminuint cap als costats, i un pes de 2 kg (per a la categoria femenina és de 18 cm i de 3,8 cm respectivament, i pesa 1 kg). El llançament del disc constitueix una prova que forma part del programa olímpic com a especialitat i també en les proves combinades del pentatló i el decatló masculins. El llançament té lloc des d’un cercle de ciment de 2,5 m de diàmetre; l’atleta l’inicia d’esquena a l’indret on ha de dirigir-lo i avança tot girant sobre ell mateix per tal de poder imprimir la màxima força centrífuga al disc al moment de llançar-lo. El disc és subjectat amb les falangetes de manera que estigui pla i amb el braç horitzontal. El llançament és nul si l’atleta surt del cercle abans que el disc hagi arribat a terra.